Tiếp xúc

Hãy nói chuyện

Gửi một câu hỏi, bình luận hoặc yêu cầu.

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và một thành viên trong nhóm của chúng tôi sẽ liên hệ.

JIACHUANG cần thông tin liên hệ mà bạn cung cấp cho chúng tôi để liên hệ với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký nhận những thông báo này bất cứ lúc nào. Để biết thông tin về cách hủy đăng ký, cũng như các thực tiễn về quyền riêng tư của chúng tôi và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn, 

Tiếp xúc

JIACHUANG Technologies
 Thành phố Xuchang, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

Yêu cầu chung
+8615837455229

Việc bán hàng
Liên hệ với JIACHUANG
Đại diện bán hàng.
mark@jiachuang-ne.com