DỊCH VỤ

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn chọn chia sẻ với chúng tôi và các đối tác của chúng tôi vì một số lý do, những lý do chính là để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn trải nghiệm phù hợp hơn và để chúng tôi có thể xác định các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm và đưa những người đó đến sự chú ý của bạn.

Chính sách này đã được cập nhật để phản ánh các nguyên tắc Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của Quy định EU 2016/679 và luật hiện hành có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018 trở đi và giải thích các phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu của chúng tôi cũng như các lựa chọn của bạn về cách thức sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn . Nó tạo thành một phần trong hợp đồng của chúng tôi với bạn và nên được đọc cùng với Điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi và bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập trong chính sách này. Vui lòng đọc kỹ phần sau để hiểu quan điểm và thực tiễn của chúng tôi về dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu đó.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư này, cùng với Điều khoản sử dụng và Chính sách cookie của chúng tôi (gọi chung là “Thỏa thuận”). Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rõ ràng với việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

 • GIỚI THIỆU VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Tại Công ty, chúng tôi biết rằng người dùng của chúng tôi quan tâm đến việc thông tin nhận dạng cá nhân của họ (“Thông tin”) được sử dụng và chia sẻ như thế nào và chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách”) mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin khi bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Trang web của công ty; hiện bao gồm https://jiachuang-ne.com/; trang; các trang web; tài khoản; hoặc các kênh có thể truy cập thông qua bất kỳ thiết bị hỗ trợ Internet hoặc không dây nào (mỗi kênh, một “Trang web”);
 • Nền tảng trực tuyến của công ty và các dịch vụ liên quan;
 • Trang web hoặc các trang được tạo ra hoặc cung cấp bởi Công ty.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bạn thừa nhận rằng bạn chấp nhận các thông lệ và chính sách được nêu trong Thỏa thuận này.

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi và ít nhất 13 tuổi chỉ được phép sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua tài khoản thuộc sở hữu của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp với sự cho phép thích hợp của họ và dưới sự giám sát trực tiếp của họ. Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu hút Thông tin từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ.

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi hoặc cố ý cho phép những người đó đăng ký Dịch vụ. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không cố gắng đăng ký Dịch vụ hoặc gửi bất kỳ thông tin nào về bạn cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ một đứa trẻ dưới 13 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó nhanh nhất có thể. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một đứa trẻ dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi mark@jiachuang-ne.com

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi thu thập Thông tin và cá nhân cũng đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chuyển thông tin của bạn theo các điều khoản của chính sách này.

 • CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Bạn không cần phải tạo tài khoản để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc bằng cách tham dự một trong các sự kiện của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin khác nhau từ bạn cho Dịch vụ đó dựa trên những gì bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như: tên, ngày sinh hoặc độ tuổi, giới tính và email hoặc địa chỉ vật lý. Nếu bạn đang thanh toán cho Dịch vụ, thông tin thanh toán và thanh toán tiêu chuẩn là bắt buộc. Chúng tôi không yêu cầu người dùng cung cấp chủng tộc, dân tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, khuynh hướng tình dục hoặc tiền án trong tài khoản của họ. Vui lòng không đăng hoặc thêm dữ liệu cá nhân vào tài khoản của bạn mà bạn không muốn công khai.

Tùy thuộc vào Dịch vụ bạn chọn sử dụng, thông tin bổ sung có thể được thu thập và lưu trữ, nếu cần thiết để chúng tôi cung cấp một Dịch vụ cụ thể. Những thông tin đó bao gồm:

(i) thông tin tiểu sử và nghề nghiệp, liên kết hiệp hội, dữ liệu nhân khẩu học và thông tin tài chính;

(ii) thông tin đáp ứng các cuộc thăm dò hoặc khảo sát, được tiết lộ trong đơn xin việc hoặc được yêu cầu cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh, việc làm, sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;

(iii) thông tin giao dịch dựa trên các hoạt động của bạn trên Trang web;

(iv) vận chuyển, đặt hàng, thanh toán và các thông tin tương tự khác mà bạn cung cấp để mua hoặc vận chuyển một mặt hàng hoặc dịch vụ;

(v) các cuộc thảo luận cộng đồng, trò chuyện, giải quyết tranh chấp, thư từ qua Trang web và thư từ gửi cho chúng tôi;

(vi) dữ liệu đăng nhập máy tính, dữ liệu ngày và giờ, số liệu thống kê về lượt xem trang, địa chỉ IP, vị trí GPS của bạn, loại môi trường máy tính bạn sử dụng và lưu lượng truy cập vào và từ Trang web (bao gồm dữ liệu về bạn bất cứ khi nào bạn tương tác với Trang web, chẳng hạn như khi bạn tìm kiếm, nhấp vào liên kết, gửi tin nhắn, đưa ra nhận xét, trả lời hoặc truy vấn và chọn câu trả lời hay nhất);

(vii) thông tin hoặc dữ liệu kỹ thuật khác được thu thập từ lưu lượng truy cập Trang web, bao gồm địa chỉ IP và thông tin nhật ký web tiêu chuẩn và thông tin được thu thập từ cookie, đèn hiệu và các cơ chế khác;

(viii) thông tin bổ sung hoặc bổ sung mà chúng tôi có thể yêu cầu từ bạn trong trường hợp thông tin trước đó bạn cung cấp không thể xác minh được;

(ix) nội dung của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp qua Trang web hoặc những người dùng khác của Trang web chia sẻ về bạn;

(x) thông tin mà bạn đã mở hoặc tương tác với một email và bạn đã mở hoặc tương tác với email nào; và

(xi) thông tin khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin được thu thập tự động bởi chúng tôi

Bất cứ khi nào bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động nhận và ghi lại thông tin kỹ thuật như thiết bị, địa chỉ IP, thông tin “cookie” (như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi), phiên bản hệ điều hành của bạn (“OS”) và trang bạn đã yêu cầu. Khi bạn sử dụng Dịch vụ trên nền tảng di động, chúng tôi cũng có thể thu thập và ghi lại ID thiết bị duy nhất của bạn (liên tục / không liên tục), loại phần cứng, địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện (“MAC”), nhận dạng thiết bị di động quốc tế (“IMEI”) , tên thiết bị và vị trí của bạn (dựa trên địa chỉ IP của bạn). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin liên quan đến hoạt động của bạn trên Dịch vụ (cả riêng lẻ và trên cơ sở tổng hợp) và tương tác của bạn với những người dùng Dịch vụ khác.

Thông tin từ bên thứ ba và nhà quảng cáo

Chúng tôi làm việc với các nhà quảng cáo, mạng và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người hỗ trợ chúng tôi quản lý hoặc cung cấp Dịch vụ (ví dụ: bộ xử lý thanh toán) và những người thu thập một số thông tin được mô tả ở trên. Các bên thứ ba này cũng giúp chúng tôi hiểu cách người dùng tương tác với nội dung hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu theo ngữ cảnh hoặc dữ liệu nhân khẩu học về người dùng của mình từ các bên thứ ba, để cung cấp Dịch vụ hoặc nội dung mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm một cách hiệu quả hơn. Trừ khi bạn đã được thông báo khác, tất cả thông tin được thu thập thông qua các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi vẫn được quản lý bởi các nghĩa vụ bảo mật và bảo mật phù hợp với Chính sách này và luật hiện hành.

Sử dụng các trang web khác để đăng nhập vào trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi

Một số người dùng có thể chọn kết nối với Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi bằng thông tin đăng nhập tài khoản của bên thứ ba (ví dụ: thông tin đăng nhập Facebook hoặc tài khoản YouTube của bạn). Nếu bạn chọn kết nối tài khoản của mình bằng tài khoản bên thứ ba, bạn hiểu rằng một số Thông tin của bạn có thể được chia sẻ với chúng tôi hoặc nền tảng bên thứ ba tương ứng. Thông tin của bạn cũng có thể phải tuân theo các chính sách riêng biệt của nền tảng bên thứ ba đó. Bạn nên xem xét các chính sách đó trước khi đưa ra sự đồng ý. Việc kết nối tài khoản của bạn với các ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba là tùy chọn. Bạn có thể thu hồi quyền này bất cứ lúc nào trong cài đặt tài khoản của mình.

Cookie và các công nghệ tương tự

Như được mô tả thêm trong Chính sách cookie của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự (ví dụ: bọ web, thẻ pixel hoặc số nhận dạng thiết bị khác) để lưu trữ thông tin đăng nhập và nhận ra bạn và/hoặc (các) thiết bị của bạn khi bật, tắt và trên các Dịch vụ khác nhau và các thiết bị. Chúng tôi cũng cho phép một số người khác sử dụng cookie như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi. Bạn có thể kiểm soát cookie thông qua cài đặt trình duyệt và các công cụ khác.

Khác

Dịch vụ của chúng tôi rất năng động và chúng tôi thường giới thiệu các tính năng mới có thể yêu cầu thu thập thông tin mới. Nếu chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khác biệt đáng kể hoặc thay đổi đáng kể cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cũng có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này.

 • TẠI SAO CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Cách chúng tôi sử dụng Thông tin của bạn sẽ tùy thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng, cách bạn sử dụng các Dịch vụ đó và các lựa chọn bạn thực hiện trong cài đặt của mình. Lý do chính mà chúng tôi thu thập Thông tin là để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của mình, cho phép chúng tôi hợp tác với các đối tác ký hợp đồng với chúng tôi để cung cấp dịch vụ tiếp thị cho các sản phẩm và dịch vụ của họ, đồng thời cung cấp cho bạn trải nghiệm tùy chỉnh hơn trên Dịch vụ của chúng tôi.

Sau đây là tóm tắt các cách cụ thể hơn mà chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn:

 • Để cung cấp xử lý thanh toán và quản lý tài khoản, vận hành, đo lường và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, giữ cho Dịch vụ của chúng tôi an toàn, bảo mật và hoạt động, đồng thời tùy chỉnh nội dung Trang web
 • Để liên hệ với bạn về tài khoản của bạn, để trả lời các yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn, để khắc phục sự cố với tài khoản của bạn, để giải quyết tranh chấp, để thu phí hoặc tiền nợ hoặc nếu cần thiết để cung cấp cho bạn dịch vụ khách hàng
 • Để gửi cho bạn thông tin liên lạc giao dịch. Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cho bạn email về việc mua hàng của bạn hoặc để xác nhận việc bạn đăng ký tham gia một sự kiện. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với bạn về chính sách này hoặc các điều khoản trang web của chúng tôi và/hoặc gửi email thay mặt cho các đối tác tiếp thị của chúng tôi
 • Để cung cấp các dịch vụ khác theo yêu cầu của bạn như được mô tả khi chúng tôi thu thập Thông tin
 • Để chia sẻ với các đối tác tiếp thị của chúng tôi cho các mục đích tiếp thị hoặc sử dụng cho các mục đích tiếp thị của riêng chúng tôi. Ví dụ: để gửi cho bạn thông tin về các sự kiện hoặc chương trình khuyến mãi đặc biệt, để cho bạn biết về các tính năng hoặc sản phẩm mới, v.v. Để tìm hiểu về các lựa chọn của bạn đối với những thông tin liên lạc này, hãy đọc Phần 8.2 bên dưới
 • Để xác định mức độ tương tác của bạn với email hoặc tài liệu tiếp thị quảng cáo được gửi cho bạn, bao gồm cả việc bạn có mở email hoặc tài liệu tiếp thị quảng cáo và/hoặc tương tác với nó hay không
 • Để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách xem xét thông tin liên quan đến các trang bị treo hoặc bị lỗi mà người dùng gặp phải, cho phép chúng tôi xác định và khắc phục sự cố cũng như mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn
 • Vì mục đích an ninh. Để ngăn chặn, phát hiện, giảm thiểu và điều tra hành vi gian lận, vi phạm an ninh hoặc các hoạt động có khả năng bị cấm hoặc bất hợp pháp khác và/hoặc nỗ lực gây hại cho người dùng của chúng tôi
 • Để theo dõi và cải thiện tính bảo mật thông tin của các Trang web và ứng dụng di động của chúng tôi
 • Để thực thi Điều khoản sử dụng, Chính sách này hoặc các chính sách khác của chúng tôi và để theo dõi các hành vi vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc luật hiện hành

Chúng tôi cũng sử dụng Thông tin như được mô tả khác trong Chính sách này, được pháp luật cho phép hoặc khi chúng tôi có thể thông báo cho bạn.

 • CÁCH THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC CHIA SẺ

4.1 Chia sẻ của bạn

Bản chất của một số Dịch vụ được cung cấp là mang tính xã hội, vì vậy việc bạn tham gia Dịch vụ như vậy sẽ cho phép người khác xem tên và/hoặc tên người dùng, ảnh hồ sơ, hồ sơ xã hội của bạn và bất kỳ nội dung nào khác mà bạn tải lên hoặc tiết lộ thông qua hồ sơ đó.

4.2 Chia sẻ của chúng tôi

Chúng tôi chia sẻ Thông tin của bạn với các bên thứ ba như được liệt kê bên dưới và như được mô tả ở nơi khác trong Chính sách này:

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi thuê và cho phép các bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ, chẳng hạn như xử lý thanh toán, quản lý và phân tích dữ liệu, tiếp thị, quảng cáo, truyền thông và dịch vụ CNTT và chúng tôi cần chia sẻ Thông tin của bạn với họ để họ cung cấp các sản phẩm đó và dịch vụ. Trừ khi chúng tôi nói với bạn theo cách khác hoặc bạn đồng ý theo cách khác, các bên thứ ba này không có quyền sử dụng Thông tin của bạn ngoài những gì cần thiết để hỗ trợ chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đó. Mọi hoạt động sử dụng Thông tin của bạn bởi các bên thứ ba này sẽ vẫn bị chi phối bởi các nghĩa vụ bảo mật và bảo mật phù hợp với Chính sách này và luật hiện hành.

Công ty liên kết

Theo luật hiện hành, chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin của bạn với các công ty mà Công ty có liên kết hoặc có liên quan (ví dụ: công ty mẹ hoặc công ty con) và sẽ yêu cầu các công ty liên kết hoặc có liên quan đó chỉ sử dụng Thông tin theo Chính sách này.

Bảo vệ Công ty và những người khác

Chúng tôi bảo lưu quyền truy cập, đọc, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ Thông tin nào mà chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý là cần thiết để tuân thủ luật pháp hoặc lệnh của tòa án; thực thi hoặc áp dụng các điều kiện sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác; hoặc bảo vệ quyền, tài sản, lợi ích hoặc sự an toàn của Công ty, nhân viên, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.

Thông tin tổng hợp và ẩn danh

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ (trong các tổ chức liên kết của chúng tôi hoặc với các bên thứ ba) thông tin tổng hợp hoặc ẩn danh không xác định rõ ràng bạn hoặc bất kỳ người dùng cá nhân nào trong Dịch vụ của chúng tôi. Đôi khi, Công ty có thể cung cấp thông tin thống kê và nhân khẩu học cho các đối tác tiềm năng nhằm mục đích đảm bảo quảng cáo và/hoặc để quảng bá chung cho Dịch vụ. Tiết lộ này sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng cá nhân nhưng nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về tư cách thành viên của Dịch vụ.

 • BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Việc bảo mật thông tin của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý về mặt thương mại, bao gồm các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý, để bảo vệ Thông tin của bạn khỏi bị mất, trộm cắp, lạm dụng và truy cập, tiết lộ, thay đổi và phá hủy trái phép.

Tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu vì sự riêng tư và bảo mật của bạn. Bạn phải ngăn truy cập trái phép vào tài khoản và Thông tin của mình bằng cách chọn và bảo vệ mật khẩu và/hoặc cơ chế đăng nhập khác một cách thích hợp. Để giúp bảo vệ Thông tin của mình, bạn không nên chia sẻ thông tin tài khoản hoặc mật khẩu của mình, sử dụng lại mật khẩu của mình trên các trang web khác hoặc sử dụng mật khẩu bạn đã sử dụng trên các trang web khác.

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư của tài khoản của bạn và các Thông tin khác mà chúng tôi lưu giữ trong hồ sơ của mình, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoàn toàn. Việc truy cập hoặc sử dụng trái phép, lỗi phần cứng hoặc phần mềm và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của thông tin người dùng bất kỳ lúc nào.

 • NƠI THÔNG TIN CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC TÌM HIỂU

Để cung cấp Dịch vụ, Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài quốc gia của bạn và Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”), và đặc biệt là Hoa Kỳ. Nó cũng có thể được xử lý bởi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào do chúng tôi chỉ định hoạt động bên ngoài EEA và nhân viên của họ. Bằng cách gửi Thông tin của mình, bạn đồng ý với việc chuyển, lưu trữ hoặc xử lý này bên ngoài EEA hoặc quốc gia của bạn và thừa nhận rằng không phải tất cả các quốc gia đều đảm bảo mức độ bảo vệ Thông tin của bạn giống như quốc gia nơi bạn cư trú. Dữ liệu được truyền sẽ được xử lý theo Chính sách này và, nếu có, Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU.

 • CĂN CỨ HỢP PHÁP ĐỂ XỬ LÝ

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập và xử lý Thông tin về bạn khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp. Các cơ sở hợp pháp bao gồm sự đồng ý (nếu bạn đã đồng ý); thông qua hợp đồng (khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn (ví dụ: để cung cấp Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu)); để bảo vệ lợi ích sống còn; và khi chúng tôi có “lợi ích hợp pháp”, bao gồm tiếp thị trực tiếp.

Khi chúng tôi xử lý Thông tin dựa trên sự đồng ý, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào, nhưng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trước khi rút lại.

Khi chúng tôi dựa vào hợp đồng, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân cần thiết để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng của bạn với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp một dịch vụ tự nguyện; bạn có thể chọn có muốn sử dụng Dịch vụ hay không. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng Dịch vụ, bạn cần đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, quy định trong hợp đồng giữa Công ty và bạn. Vì chúng tôi hoạt động ở các quốc gia trên toàn thế giới (bao gồm cả Hoa Kỳ) và sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở Hoa Kỳ để cung cấp Dịch vụ cho bạn, theo hợp đồng giữa chúng tôi, chúng tôi có thể cần chuyển Thông tin của bạn sang Hoa Kỳ và các khu vực pháp lý khác khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ.

Trường hợp chúng tôi dựa trên lợi ích hợp pháp để làm cơ sở xử lý Thông tin, bạn có quyền phản đối. Chúng tôi có thể xử lý Thông tin của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, vì mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc vì lợi ích hợp pháp của bên thứ ba bao gồm các đối tác của chúng tôi, với điều kiện là việc xử lý đó không ảnh hưởng đến quyền và tự do của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xử lý Thông tin cá nhân của bạn để:

 • Bảo vệ bạn, chúng tôi hoặc những người khác khỏi các mối đe dọa (chẳng hạn như các mối đe dọa bảo mật hoặc lừa đảo)
 • Tuân thủ các luật áp dụng cho chúng tôi
 • Cho phép hoặc quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như để kiểm soát chất lượng, báo cáo tổng hợp và dịch vụ khách hàng
 • Quản lý các giao dịch của công ty, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại
 • Tham gia tiếp thị trực tiếp;
 • Hiểu và cải thiện các mối quan hệ kinh doanh hoặc khách hàng của chúng ta nói chung
 • Cho phép chúng tôi và người dùng của chúng tôi kết nối với nhau, xem nội dung, bày tỏ ý kiến, trao đổi thông tin và tiến hành kinh doanh

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các cơ sở hợp pháp mà chúng tôi thu thập và sử dụng Thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi mark@jiachuang-ne.com.

 • BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP THÔNG TIN NÀO

8.1 Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn về việc thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin của bạn.

Các cá nhân ở một số quốc gia, bao gồm Khu vực Kinh tế Châu Âu, có một số quyền liên quan đến Thông tin cá nhân của họ. Tùy thuộc vào bất kỳ trường hợp miễn trừ nào được luật pháp quy định, bạn có thể có quyền yêu cầu những điều sau đối với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn:

 • Xóa thông tin: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc xóa tất cả hoặc một số dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ: nếu việc cung cấp Dịch vụ cho bạn không còn cần thiết nữa).
 • Thay đổi hoặc Chỉnh sửa Thông tin: Bạn có thể chỉnh sửa một số Thông tin của mình thông qua tài khoản của mình. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi, cập nhật hoặc sửa Thông tin của bạn trong một số trường hợp nhất định, đặc biệt nếu thông tin đó không chính xác.
 • Phản đối, hoặc Hạn chế hoặc Hạn chế, Sử dụng Thông tin: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng tất cả hoặc một số Thông tin của bạn (ví dụ: nếu chúng tôi không có quyền hợp pháp để tiếp tục sử dụng thông tin đó) hoặc hạn chế việc chúng tôi sử dụng thông tin đó (ví dụ: nếu Thông tin của bạn không chính xác hoặc được lưu giữ bất hợp pháp).
 • Quyền truy cập và/hoặc lấy thông tin của bạn: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao Thông tin của bạn và có thể yêu cầu một bản sao Thông tin bạn đã cung cấp ở dạng máy có thể đọc được.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ trong Phần 11 bên dưới và chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu của bạn theo luật hiện hành.

8.2 Những Lựa Chọn Bạn Có

Bạn luôn có thể chọn không tiết lộ Thông tin hoặc tắt một số công cụ nhất định trên trình duyệt hoặc thiết bị của mình. Tuy nhiên, điều này có thể hạn chế khả năng sử dụng đầy đủ Dịch vụ của bạn.

Bạn có thể thêm, cập nhật hoặc xóa Thông tin như đã giải thích ở trên. Tuy nhiên, khi bạn cập nhật Thông tin, chúng tôi có thể lưu giữ một bản sao Thông tin chưa được sửa đổi trong hồ sơ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng một số Thông tin có thể vẫn còn trong hồ sơ của chúng tôi vì lý do kinh doanh hợp pháp ngay cả sau khi bạn xóa Thông tin đó, chẳng hạn như phân tích dữ liệu tổng hợp của chúng tôi về việc sử dụng Dịch vụ trước đây (nhưng không phải theo cách có thể nhận dạng cá nhân bạn). Ngoài ra, thông qua trang cài đặt bảo mật của Google, bạn có thể thu hồi sự đồng ý đối với việc sử dụng Dữ liệu API liên quan đến bạn đã được Dịch vụ truy cập hoặc lưu trữ theo sự đồng ý đó. Công ty sẽ xóa tất cả Dữ liệu API đó không muộn hơn ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi thu hồi.

Nếu bạn không muốn nhận e-mail hoặc các thông tin liên lạc khác từ chúng tôi, bạn có thể điều chỉnh tùy chọn email từ tài khoản của mình hoặc chọn không tham gia bằng cách nhấp vào liên kết được cung cấp trong email.

Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn liên quan đến cookie được đặt thông qua Dịch vụ, hãy xem Chính sách cookie của chúng tôi.

 • CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CỦA BẠN TRONG BAO LÂU

Chúng tôi thường lưu giữ Thông tin của bạn miễn là cần thiết một cách hợp lý để cung cấp Dịch vụ cho bạn hoặc để tuân thủ luật hiện hành. Tuy nhiên, ngay cả sau khi bạn hủy kích hoạt tài khoản của mình, chúng tôi vẫn có thể giữ lại các bản sao Thông tin về bạn và mọi giao dịch hoặc Dịch vụ mà bạn có thể đã tham gia trong một khoảng thời gian phù hợp với luật hiện hành, thời hiệu áp dụng hoặc khi chúng tôi tin là hợp lý. cần thiết để tuân thủ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ, để phát hiện hoặc ngăn chặn gian lận, để thu các khoản phí còn nợ, để giải quyết tranh chấp, để giải quyết các vấn đề với Dịch vụ của chúng tôi, để hỗ trợ điều tra, để thực thi Điều khoản sử dụng của chúng tôi hoặc các thỏa thuận hoặc chính sách hiện hành khác hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác phù hợp với luật hiện hành.

Thông tin bạn đã chia sẻ với người khác (ví dụ: thông qua nhận xét hoặc bài đăng khác) sẽ vẫn hiển thị sau khi bạn đóng tài khoản hoặc xóa thông tin khỏi tài khoản của chính mình và chúng tôi không kiểm soát dữ liệu mà người dùng khác đã sao chép từ Dịch vụ của chúng tôi.

 • THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này, Điều khoản sử dụng và Chính sách cookie của chúng tôi. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với nó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Dịch vụ, Trang web, qua email hoặc bằng các phương tiện khác, để bạn có cơ hội xem lại các thay đổi trước khi chúng có hiệu lực. Bạn sẽ chịu trách nhiệm xem xét và làm quen với bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Chúng tôi đồng ý rằng các thay đổi không thể có hiệu lực hồi tố. Nếu bạn phản đối bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể đóng tài khoản của mình hoặc ngừng sử dụng Dịch vụ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi xuất bản hoặc gửi thông báo về những thay đổi của chúng tôi đối với các điều khoản này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản được cập nhật.

 • NHỮNG CÂU HỎI HOẶC SỰ LIÊN QUAN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách của chúng tôi, vui lòng gửi cho chúng tôi một thông báo chi tiết theo địa chỉ bên dưới và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các thắc mắc của bạn.

E-mail: mark@jiachuang-ne.com.

 • QUYỀN RIÊNG TƯ CALIFORNIA CỦA BẠN

Theo Bộ luật Dân sự California Mục 1798.83-1798.84, cư dân California có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông báo xác định các loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với các chi nhánh và/hoặc bên thứ ba của mình cho mục đích tiếp thị và cung cấp thông tin liên hệ cho các chi nhánh và/hoặc đó các bên thứ ba. Nếu bạn là cư dân California và muốn có một bản sao của thông báo này, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản tới địa chỉ sau: PO Box 128, Sparta MI 49345. Chúng tôi sẽ trả lời một yêu cầu cho mỗi khách hàng ở California mỗi năm và chúng tôi sẽ không trả lời đối với các yêu cầu được thực hiện bằng các phương tiện khác với quy định ở trên.

Tiết lộ Không theo dõi của California: Không theo dõi là tùy chọn quyền riêng tư mà người dùng có thể đặt trong trình duyệt web của họ. Khi người dùng bật tín hiệu Không theo dõi, trình duyệt sẽ gửi một thông báo đến các trang web yêu cầu họ không theo dõi người dùng. Tại thời điểm này, chúng tôi không phản hồi các cài đặt hoặc tín hiệu "không theo dõi" của trình duyệt Web. Như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi, chúng tôi triển khai cookie và các công nghệ khác trên Dịch vụ của mình để thu thập thông tin về bạn và hoạt động duyệt web của bạn, ngay cả khi bạn đã bật tín hiệu Không theo dõi.

 • CÔNG BỐ PHÁP LÝ

Có thể chúng tôi sẽ cần tiết lộ thông tin về bạn khi luật pháp, trát đòi hầu tòa hoặc quy trình pháp lý khác yêu cầu hoặc nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để (1) điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến nghi ngờ hoặc các hoạt động bất hợp pháp thực sự hoặc để hỗ trợ các cơ quan thực thi chính phủ; (2) thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với bạn, (3) điều tra và tự bảo vệ mình trước mọi khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba, (4) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ của chúng tôi (chẳng hạn như bằng cách chia sẻ với các công ty đang đối mặt với các mối đe dọa tương tự); hoặc (5) thực hiện hoặc bảo vệ các quyền và sự an toàn của Công ty, người dùng, nhân viên của chúng tôi hoặc những người khác. Chúng tôi cố gắng thông báo cho người dùng về các yêu cầu pháp lý đối với dữ liệu cá nhân của họ khi phù hợp theo phán quyết của chúng tôi, trừ khi bị cấm theo luật hoặc lệnh của tòa án hoặc khi yêu cầu đó là trường hợp khẩn cấp.

Chúng tôi có thể phản đối các yêu cầu như vậy khi chúng tôi tin rằng các yêu cầu đó quá rộng, mơ hồ hoặc thiếu thẩm quyền thích hợp, nhưng chúng tôi không hứa sẽ phản đối mọi yêu cầu.

Có hiệu lực: 01/01/2019

Chúng tôi tại JIACHUANG Technologies, Inc. (“JIACHUANG”, “Công ty”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”, bao gồm cả các công ty con của chúng tôi) tin tưởng vào sự minh bạch về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu. Chính sách này cung cấp thông tin về cách thức và thời điểm chúng tôi sử dụng cookie cho các mục đích này. Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong chính sách này nhưng không được định nghĩa có nghĩa được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chính sách này cũng bao gồm các chi tiết bổ sung về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin.

Truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi với cài đặt trình duyệt của bạn được điều chỉnh để chấp nhận cookie cho chúng tôi biết rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác để cung cấp Dịch vụ cho bạn. Nếu bạn không chấp nhận việc sử dụng các cookie này, vui lòng tắt chúng theo hướng dẫn bên dưới.

COOKIES LÀ GÌ?

“Cookie” là các tệp văn bản được chuyển đến thiết bị của bạn khi bạn truy cập một trang web. Sau đó, cookie được gửi trở lại trang web ban đầu trong mỗi lần truy cập tiếp theo hoặc đến một trang web khác nhận ra cookie đó. Cookie được sử dụng rộng rãi để giúp các trang web hoạt động hiệu quả hơn, nhận dạng trình duyệt hoặc thiết bị của bạn, cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn, tùy chỉnh các tính năng và quảng cáo cũng như cung cấp thông tin báo cáo về Dịch vụ.

Bạn có thể định cấu hình cài đặt trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc thiết bị di động của mình để phản ánh tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie của bạn, bao gồm cách xử lý cookie của bên thứ ba (xem Cách tôi có thể quản lý cookie? bên dưới).

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cookie tại http://www.allaboutcookies.org và http://www.youronlinechoices.eu.

Ngoài cookie, còn có các công nghệ tương tự khác được chúng tôi và các nơi khác trên web hoặc trong các trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động sử dụng. Đèn báo hiệu web, bộ nhớ trình duyệt và phần bổ trợ cũng như các công nghệ khác thường hoạt động cùng với cookie và có thể lưu trữ một lượng nhỏ dữ liệu trên thiết bị của bạn.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIES NHƯ THẾ NÀO?

Dịch vụ do Công ty cung cấp có thể sử dụng cookie và các công nghệ khác hoạt động cùng với cookie (chẳng hạn như SDK, pixel, thẻ hoặc bọ web) để thu thập và lưu trữ Thông tin mà chúng tôi tự động thu thập về thiết bị của người dùng và việc sử dụng Dịch vụ . Cookie có thể được chúng tôi cung cấp trực tiếp cho thiết bị của bạn (cookie của bên thứ nhất) hoặc có thể được cung cấp bởi một trong các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi thay mặt chúng tôi (cookie của bên thứ ba). Cookie có thể được sử dụng để nhận ra bạn khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa hơn. Cookie cũng có thể giúp tương tác của bạn với Dịch vụ nhanh hơn và an toàn hơn.

Mặc dù các loại cookie và công nghệ cụ thể có thể thay đổi theo thời gian khi chúng tôi cải thiện và cập nhật Dịch vụ, nhưng cookie được Dịch vụ sử dụng thường thuộc các danh mục bên dưới:

 • Bảo mật và xác thực (Cookie cần thiết nghiêm ngặt): Những cookie này rất cần thiết để cung cấp cho bạn Dịch vụ và sử dụng một số tính năng của nó, chẳng hạn như quyền truy cập vào các khu vực an toàn. Nếu không có những cookie này, chúng tôi không thể cung cấp các phần của Dịch vụ mà bạn yêu cầu, như tài khoản đăng nhập an toàn và các trang giao dịch.
 • Cookie Hiệu suất & Chức năng: Chúng tôi sử dụng cookie hiệu suất để phân tích cách Dịch vụ đang được truy cập và sử dụng hoặc cách Dịch vụ đang hoạt động để duy trì, vận hành và liên tục cải thiện Dịch vụ cũng như cung cấp trải nghiệm người dùng tổng thể tốt hơn. Cookie chức năng ghi lại thông tin về các lựa chọn bạn đã thực hiện và cho phép chúng tôi tùy chỉnh Dịch vụ cho bạn. Khi bạn tiếp tục sử dụng hoặc quay lại Dịch vụ, chúng tôi có thể ghi nhớ các lựa chọn bạn đưa ra (chẳng hạn như thông tin xác thực đăng nhập, tùy chọn ngôn ngữ, vị trí quốc gia hoặc các cài đặt trực tuyến khác) và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa hoặc nâng cao mà bạn chọn. Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để giúp hiểu cách Dịch vụ được sử dụng.
 • Mạng xã hội: Một số công nghệ giúp bạn tương tác với các mạng xã hội mà bạn đã đăng nhập trong khi sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như chia sẻ nội dung với mạng xã hội, đăng nhập bằng mạng xã hội và các tính năng khác mà bạn sử dụng với mạng xã hội hoặc được cho phép trong chính sách bảo mật của mạng xã hội. Chúng có thể được thiết lập và kiểm soát bởi các mạng xã hội và tùy chọn của bạn với các mạng xã hội đó. Bạn có thể quản lý các tùy chọn quyền riêng tư của mình cho các mạng xã hội này cũng như các công cụ và tiện ích của chúng thông qua tài khoản của bạn với mạng xã hội.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG COOKIE CỦA BÊN THỨ BA NÀO?

Bảng cookie của chúng tôi liệt kê một số cookie của bên thứ ba trên Dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng tên của cookie, pixel và các công nghệ khác có thể thay đổi theo thời gian.

Công ty & CookieSử dụng

Google

_ga, _gid, _utmb, _utmc, _utmz, & _utmt

Chúng tôi sử dụng dịch vụ Analytics của Google để khám phá những phần nào trên trang web của chúng tôi thú vị nhất đối với người dùng để chúng tôi có thể tập trung vào phần chúng tôi cần thực hiện các cải tiến sẽ có tác động lớn nhất. Để Google xác định xem hành động của người dùng có phải là duy nhất hay không, họ sử dụng một số cookie khác nhau, bao gồm cookie “_ga” và cookie “_gid”, để lưu trữ số nhận dạng người dùng duy nhất. Số này không chứa thông tin cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi đang chạy chiến dịch Google Analytics, bạn cũng có thể thấy Google Analytics đang tạo “_gac_ ” cookie để theo dõi từng chiến dịch. Các cookie _utmb và _utmc hoạt động cùng nhau để tính toán thời lượng một lượt truy cập. _utmb lấy dấu thời gian của thời điểm chính xác khi khách truy cập vào trang web, trong khi __utmc lấy dấu thời gian của thời điểm chính xác khi khách truy cập rời khỏi trang web. __utmb hết hạn vào cuối phiên. __utmc đợi 30 phút rồi hết hạn. Bạn thấy đấy, __utmc không có cách nào để biết khi nào người dùng đóng trình duyệt của họ hoặc rời khỏi trang web, vì vậy, nó sẽ đợi 30 phút để một lần xem trang khác xảy ra và nếu không, nó sẽ hết hạn. __utmz theo dõi xem khách truy cập đến từ đâu, bạn đã sử dụng công cụ tìm kiếm nào, bạn đã nhấp vào liên kết nào, bạn đã sử dụng từ khóa nào và họ ở đâu trên thế giới khi bạn truy cập một trang web. Nó sẽ hết hạn sau 15.768.000 giây – hoặc, sau 6 tháng. Cookie này là cách Google Analytics biết ai và nguồn / phương tiện / từ khóa nào để chỉ định tín dụng cho Chuyển đổi mục tiêu hoặc Giao dịch thương mại điện tử. __utmz cũng cho phép bạn chỉnh sửa độ dài của nó bằng một tùy chỉnh đơn giản đối với mã Theo dõi Google Analytics. Cookie _utmt cho biết một loại yêu cầu, là một trong các biến sự kiện, giao dịch, mặt hàng hoặc tùy chỉnh.

TÔI CÓ THỂ QUẢN LÝ COOKIE NHƯ THẾ NÀO?

Bạn có thể chọn có chấp nhận cookie và các công nghệ khác hay không, như được giải thích bên dưới. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng việc tắt cookie có thể ngăn bạn tận hưởng đầy đủ chức năng của Dịch vụ.

Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn thay đổi cài đặt cookie của mình. Menu “Tùy chọn” hoặc “Tùy chọn” của hầu hết các trình duyệt nêu chi tiết cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận cookie mới, cách để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới và cách tắt hoàn toàn cookie. Cài đặt trình duyệt của bạn cũng có thể cho phép bạn tắt hoặc xóa các công nghệ và dữ liệu tương tự được sử dụng bởi các tiện ích bổ sung của trình duyệt (chẳng hạn như cookie Flash), chẳng hạn như bằng cách thay đổi cài đặt của tiện ích bổ sung hoặc xóa bộ nhớ của trình duyệt. Các nhà sản xuất trình duyệt cung cấp các trang trợ giúp liên quan đến quản lý cookie trong sản phẩm của họ. Xin vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin:

Đối với các trình duyệt khác, vui lòng tham khảo tài liệu mà nhà sản xuất trình duyệt của bạn cung cấp.

Nếu bạn chỉ muốn giới hạn cookie quảng cáo của bên thứ ba, bạn có thể tắt hầu hết các cookie này bằng cách truy cập vào các liên kết sau (nhưng lưu ý rằng không phải tất cả các công ty được liệt kê trên các trang web này đều bỏ cookie qua Dịch vụ của chúng tôi):

Lựa chọn trực tuyến của bạn

Sáng kiến quảng cáo mạng

Liên minh quảng cáo kỹ thuật số

Bạn cũng có thể thực hiện các tùy chọn cookie Trang web của mình bằng cách truy cập trung tâm tùy chọn TRUSTe bằng cách nhấp vào liên kết này: http://preferences-mgr.truste.com/

Điều khiển trình duyệt: Bạn có thể đặt hoặc sửa đổi các điều khiển trình duyệt web của mình để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn vẫn có thể sử dụng Trang web của chúng tôi mặc dù quyền truy cập của bạn vào một số chức năng và khu vực trên Trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế. Vì phương tiện mà bạn có thể từ chối cookie thông qua các điều khiển trình duyệt web của mình khác nhau giữa các trình duyệt, bạn nên truy cập menu trợ giúp của trình duyệt để biết thêm thông tin.

Vô hiệu hóa quảng cáo dựa trên sở thích nhất: Hầu hết các mạng quảng cáo đều cung cấp cho bạn cách chọn không tham gia Quảng cáo dựa trên sở thích. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=ENhoặc http://www.youronlinechoices.com.

Quảng cáo điện thoại: Bạn có thể từ chối sử dụng số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị di động của mình cho một số loại Quảng cáo dựa trên sở thích, bao gồm cả những quảng cáo do chúng tôi thực hiện, bằng cách truy cập cài đặt trong thiết bị di động Apple hoặc Android của bạn và làm theo hướng dẫn được xuất bản gần đây nhất thông qua Liên minh quảng cáo kỹ thuật số Lựa chọn quảng cáo của bạn. Ngoài ra, trên iPhone, iPad hoặc Android, bạn có thể thay đổi cài đặt thiết bị của mình để kiểm soát xem bạn có thấy quảng cáo dựa trên sở thích trực tuyến hay không. Nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi sẽ xóa tất cả dữ liệu về bạn và sẽ không có thêm hoạt động thu thập hoặc theo dõi dữ liệu nào nữa. ID ngẫu nhiên mà chúng tôi (hoặc đối tác bên thứ ba của chúng tôi) đã gán cho bạn trước đây cũng sẽ bị xóa. Điều này có nghĩa là nếu ở giai đoạn sau, bạn quyết định chọn tham gia, chúng tôi sẽ không thể tiếp tục và theo dõi bạn bằng cùng một ID như trước đây và bạn sẽ là người dùng mới trong hệ thống của chúng tôi cho tất cả các mục đích thực tế.

Đối với Google Analytics, bạn có thể chọn không tham gia xuyên qua Cài đặt quảng cáo Google, Cài đặt quảng cáo cho ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc bất kỳ phương tiện khả dụng nào khác (ví dụ: lựa chọn không tham gia của người tiêu dùng của NAI được liệt kê ở trên). Google cũng cung cấp Google Analytics chọn không tham gia plug-in cho Trang web.

Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn chọn không tham gia và giới hạn cookie hoặc các công nghệ theo dõi của bên thứ ba này, chúng vẫn có thể thu thập dữ liệu và bạn vẫn có thể thấy quảng cáo, nhưng chúng sẽ không được nhắm mục tiêu dựa trên thông tin được thu thập thông qua các công nghệ này.

KHÔNG THEO DÕI LÀ GÌ?

Không theo dõi là tùy chọn quyền riêng tư mà người dùng có thể đặt trong trình duyệt web của họ. Một số trình duyệt Internet – như Internet Explorer, Firefox và Safari – bao gồm khả năng truyền tín hiệu “Không theo dõi” hoặc “DNT”. Khi người dùng bật tín hiệu Không theo dõi, trình duyệt sẽ gửi một thông báo đến các trang web yêu cầu họ không theo dõi người dùng. Vì các tiêu chuẩn thống nhất cho tín hiệu “DNT” chưa được thông qua nên chúng tôi hiện không xử lý hoặc phản hồi tín hiệu “DNT”. Như được mô tả trong Chính sách cookie này, chúng tôi triển khai cookie và các công nghệ khác trên Dịch vụ của mình để thu thập thông tin về bạn và hoạt động duyệt web của bạn, ngay cả khi bạn đã bật tín hiệu Không theo dõi.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH COOKIE NÀY

Nếu bạn đã tắt một hoặc nhiều cookie, chúng tôi vẫn có thể sử dụng thông tin được thu thập từ cookie trước khi đặt tùy chọn tắt của bạn, tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng cookie đã tắt để thu thập thêm bất kỳ thông tin nào.

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Cookie này. Việc sử dụng Thông tin mà chúng tôi thu thập hiện nay phải tuân theo Chính sách Cookie có hiệu lực tại thời điểm Thông tin đó được sử dụng. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng theo cách chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin được lưu giữ trong cookie, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo thông qua Dịch vụ hiện hành. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại trang này để biết mọi cập nhật đối với Chính sách cookie cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

NHỮNG CÂU HỎI HOẶC SỰ LIÊN QUAN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách cookie của chúng tôi, vui lòng gửi cho chúng tôi một thông báo chi tiết theo địa chỉ bên dưới và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết các thắc mắc của bạn.

E-mail: mark@jiachuang-ne.com.

Có hiệu lực: 01/01/2019

 • GIỚI THIỆU

1.1 Thỏa thuận

Bạn đồng ý rằng bằng cách đăng ký, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (như được định nghĩa bên dưới), bạn đang tham gia một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý với TÊN CÔNG TY (“JIACHUANG”, “Công ty”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”, bao gồm các công ty con của nó). Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sau, không truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi.

Các điều khoản của thỏa thuận này bao gồm các Điều khoản sử dụng này, Chính sách quyền riêng tư và Chính sách cookie của chúng tôi (gọi chung là “Thỏa thuận”).

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CŨNG BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI THAY VÌ TÒA ÁN.

1.2 Dịch vụ

Dịch vụ có nghĩa là các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Trang web của công ty; hiện bao gồm https://jiachuang-ne.com/; trang; các trang web; tài khoản; hoặc các kênh có thể truy cập thông qua bất kỳ thiết bị hỗ trợ Internet hoặc không dây nào (mỗi kênh, một “Trang web”);
 • Nền tảng trực tuyến của công ty và các dịch vụ liên quan;
 • Trang web hoặc các trang được tạo ra hoặc cung cấp bởi Công ty.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn là "Người dùng" cho các mục đích của Thỏa thuận này. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, bạn hoặc tổ chức mà bạn đại diện (“bạn” hoặc “của bạn”) đồng ý rằng bạn đã đọc và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này với việc loại trừ tất cả các điều khoản khác. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này (và các điều khoản của bên thứ ba nếu có), bạn không có quyền sử dụng và không nên sử dụng Dịch vụ.

1.3 Sửa đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với nó, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để xem xét các thay đổi trước khi chúng có hiệu lực. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi chúng tôi xuất bản hoặc gửi thông báo về những thay đổi của chúng tôi đối với các điều khoản này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản được cập nhật.

 • NGHĨA VỤ

2.1 Truy cập Dịch vụ

Dịch vụ được sở hữu và vận hành bởi Công ty. Chúng tôi có thể thay đổi, tạm dừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ bất kỳ lúc nào, bao gồm cả tính khả dụng của bất kỳ tính năng, cơ sở dữ liệu hoặc Nội dung nào (như được định nghĩa bên dưới). Chúng tôi cũng có thể áp đặt giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một phần hoặc tất cả Dịch vụ mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý.

Tùy thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng, bạn có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung được quy định trong Phần 4 bên dưới (“Điều khoản bổ sung”). Điều khoản bổ sung sẽ kiểm soát trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào với phần còn lại của Thỏa thuận này.

2.2 Tính đủ điều kiện của dịch vụ

Bạn không được sống ở Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên, Syria hoặc bất kỳ quốc gia nào khác đang chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia "hỗ trợ khủng bố".

2.3 Thông báo và Tin nhắn

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ cung cấp thông báo và tin nhắn cho bạn theo những cách sau: (1) trong Dịch vụ hoặc Trang web hiện hành, hoặc (2) gửi đến thông tin liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: email, số điện thoại, địa chỉ thực). Bạn đồng ý giữ cho thông tin liên lạc của bạn được cập nhật. Điều này có thể bao gồm các tin nhắn thay mặt cho các đối tác của chúng tôi nhằm mục đích tiếp thị sản phẩm, dịch vụ và sự kiện cho bạn. Vui lòng xem lại các cài đặt hiện hành của bạn, bao gồm cookie và/hoặc tùy chọn email để kiểm soát và giới hạn các tin nhắn bạn nhận được từ chúng tôi.

 • TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG

Trang web, Dịch vụ và Nội dung của chúng (như được định nghĩa bên dưới) chỉ dành cho Người dùng Dịch vụ sử dụng và chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản của Thỏa thuận này. Tất cả các tài liệu được hiển thị hoặc thực hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở video, văn bản, đồ họa, bài viết, ảnh chụp, hình ảnh và hình minh họa (gọi chung là “Nội dung”) đều được bảo vệ bởi bản quyền, theo bản quyền của Hoa Kỳ luật, công ước quốc tế và các luật bản quyền khác. phân phối, thực hiện, tải lên, hiển thị, cấp phép, bán hoặc khai thác bất kỳ nội dung nào ở trên cho bất kỳ mục đích nào: (i) mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng và (ii) theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba .

Công ty bảo lưu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của mình trong Trang web và Dịch vụ. Việc sử dụng Trang web và Dịch vụ không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào trong đó. Các nhãn hiệu và biểu tượng được sử dụng trên và liên quan đến Trang web và Dịch vụ là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và logo khác của Công ty được sử dụng cho Trang web và Dịch vụ của chúng tôi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty.

3.1 Thông tin của bạn

Chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và sử dụng bất kỳ thông tin và dữ liệu cá nhân nào mà bạn cung cấp theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư và lựa chọn của bạn (bao gồm cả cài đặt). Bạn cũng đồng ý rằng thông tin bạn cung cấp để sử dụng là trung thực.

3.2 Nội dung của những người dùng khác

Bạn hiểu rằng tất cả thông tin được đăng công khai hoặc truyền riêng qua Dịch vụ là trách nhiệm duy nhất của Người dùng mà từ đó Nội dung đó bắt nguồn và Công ty đó sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào. Bạn hiểu rằng Công ty không thể đảm bảo danh tính của bất kỳ Người dùng nào khác mà bạn có thể tương tác trong quá trình sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, Công ty không thể đảm bảo tính xác thực của bất kỳ dữ liệu nào mà Người dùng hoặc người bán có thể cung cấp về chính họ. Bạn thừa nhận rằng tất cả Nội dung mà bạn truy cập bằng Dịch vụ đều do bạn tự chịu rủi ro và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc tổn thất cho bất kỳ bên nào phát sinh từ đó.

Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ Nội dung nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc tiếp xúc với bất kỳ Nội dung nào được đăng, được gửi qua email, được truy cập, truyền đi hoặc được cung cấp theo cách khác thông qua Dịch vụ.

3.3 Xử lý tự động

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin và dữ liệu mà bạn cung cấp và chúng tôi có về Người dùng để đưa ra đề xuất về nội dung, sản phẩm, sự kiện và tính năng có thể hữu ích cho bạn. Giữ tài khoản của bạn chính xác và cập nhật giúp chúng tôi đưa ra những đề xuất này chính xác và phù hợp hơn.

3.4 Sẵn có; Truy cập

Chúng tôi có thể thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ Dịch vụ nào của mình.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ lưu trữ, duy trì hoặc cung cấp cho bạn bản sao của bất kỳ Nội dung hoặc thông tin nào mà bạn hoặc những Người dùng khác cung cấp, ngoại trừ trong phạm vi luật hiện hành yêu cầu và như đã nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Công ty bảo lưu quyền hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của bạn và hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu Công ty tin rằng bạn có thể vi phạm Thỏa thuận hoặc luật pháp này hoặc đang sử dụng sai Dịch vụ (ví dụ: vi phạm bất kỳ Điều khoản nào). và Không nên).

3.5 Dịch vụ của bên thứ ba

Trang web hoặc Dịch vụ có thể liên kết đến, cho phép truy cập, từ hoặc kết hợp các trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ do bên thứ ba cung cấp không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty hoặc Trang web của Người dùng, nếu có (“Dịch vụ của bên thứ ba”). Một số Dịch vụ của bên thứ ba này bao gồm, nhưng có thể không giới hạn ở, Salesforce, Pardot, WordPresss, Survey Monkey, Shopify, Authorize.net và các dịch vụ khác, tất cả đều được kết hợp và bao gồm trong thuật ngữ Dịch vụ bên thứ ba. Khi bạn truy cập Dịch vụ của bên thứ ba, bạn tự chịu rủi ro khi làm như vậy và nên thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nào mà bạn cảm thấy cần thiết hoặc phù hợp trước khi sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba đó hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên đó. Theo đây, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã đọc và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các chính sách hiện hành của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ (“Chính sách bên thứ ba”) và bạn sẽ hành động theo các chính sách đó, ngoài ra nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này. Trong phạm vi có xung đột giữa bất kỳ điều khoản nào trong Chính sách của bên thứ ba và Thỏa thuận này, thuật ngữ trong Chính sách của bên thứ ba sẽ được ưu tiên. Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, dịch vụ, độ chính xác, chính sách quyền riêng tư hoặc thực tiễn hoặc ý kiến được thể hiện trong bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào. Ngoài ra, Công ty sẽ không và không thể giám sát, xác minh, kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào. Công ty có thể sửa đổi hoặc ngừng việc bạn sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ của bên thứ ba hoặc bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào có sẵn theo đó, bất cứ lúc nào theo quyết định tuyệt đối của mình mà không cần thông báo cho bạn. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn rõ ràng miễn trừ và không gây hại cho Công ty khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do bất kỳ giao dịch nào trên đó.

 • NHỮNG HẠN CHẾ

Bạn đảm bảo, tuyên bố và đồng ý rằng bạn sẽ không đóng góp bất kỳ Nội dung nào hoặc sử dụng Dịch vụ theo cách (i) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào; (ii) vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định nào; (iii) có hại, lừa đảo, lừa đảo, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ hoặc phản cảm; (iv) liên quan đến các hoạt động thương mại và/hoặc bán hàng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty, chẳng hạn như các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, đổi hàng, quảng cáo hoặc các kế hoạch kim tự tháp; (v) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ nhân viên hoặc đại diện nào của Công ty; hoặc (vi) chứa vi-rút, trojan, sâu máy tính, bom hẹn giờ hoặc mã, tệp hoặc chương trình máy tính có hại khác. Công ty bảo lưu quyền xóa bất kỳ Nội dung nào khỏi Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nhận được khiếu nại hoặc cáo buộc từ bên thứ ba hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Nội dung đó hoặc nếu Công ty lo ngại rằng bạn có thể có vi phạm câu ngay trước đó), hoặc không có lý do nào cả. Bạn, không phải Công ty, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc phổ biến bằng cách sử dụng hoặc liên quan đến Dịch vụ và bạn đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền cần thiết để cung cấp nội dung đó cho Công ty và để cấp cho Công ty quyền sử dụng thông tin đó liên quan đến Dịch vụ và như được cung cấp ở đây.

Bạn chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của mình liên quan đến Dịch vụ. Bất kỳ hoạt động gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp nào khác có thể là cơ sở để chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn. Bạn không được đăng hoặc truyền, hoặc gây ra việc đăng hoặc truyền, bất kỳ thông tin liên lạc hoặc chào mời nào được thiết kế hoặc nhằm mục đích lấy mật khẩu, tài khoản hoặc thông tin cá nhân từ bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác. Việc sử dụng Dịch vụ để vi phạm tính bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào, bẻ khóa mật khẩu hoặc mã hóa bảo mật, chuyển hoặc lưu trữ tài liệu bất hợp pháp (bao gồm cả tài liệu có thể bị coi là đe dọa hoặc tục tĩu) hoặc tham gia vào bất kỳ loại hoạt động bất hợp pháp nào đều bị nghiêm cấm. Bạn sẽ không chạy Maillist, Listserv, bất kỳ hình thức trả lời tự động nào hoặc “thư rác” trên Dịch vụ hoặc bất kỳ quy trình nào chạy hoặc được kích hoạt trong khi bạn không đăng nhập vào Trang web hoặc cản trở hoạt động bình thường của Trang web. hoặc đặt tải không hợp lý lên cơ sở hạ tầng của Dịch vụ. Hơn nữa, việc sử dụng phần mềm thủ công hoặc tự động, thiết bị hoặc các quy trình khác để “thu thập dữ liệu”, “cạo” hoặc “nhện” bất kỳ trang nào của Trang web đều bị nghiêm cấm. Bạn sẽ không dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc cố gắng lấy mã nguồn của Dịch vụ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ, nộp và báo cáo tất cả các loại thuế, nghĩa vụ và các đánh giá khác của chính phủ liên quan đến hoạt động của bạn liên quan đến Dịch vụ.

 • TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH

Công ty không có mối quan hệ đặc biệt hoặc nghĩa vụ ủy thác đối với bạn. Bạn thừa nhận rằng Công ty không có quyền kiểm soát và không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến: người dùng nào có quyền truy cập vào Dịch vụ; Nội dung bạn truy cập thông qua Dịch vụ; những ảnh hưởng mà Nội dung có thể có đối với bạn; cách bạn có thể diễn giải hoặc sử dụng Nội dung; hoặc những hành động bạn có thể thực hiện do đã tiếp xúc với Nội dung. Bạn giải phóng Công ty khỏi mọi trách nhiệm pháp lý đối với việc bạn có được hoặc không có được Nội dung thông qua Dịch vụ. Dịch vụ có thể chứa hoặc hướng bạn đến các trang web chứa thông tin mà một số người có thể thấy xúc phạm hoặc không phù hợp. Công ty không đưa ra tuyên bố nào liên quan đến bất kỳ nội dung nào có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp hoặc đúng đắn của tài liệu có trong hoặc được truy cập thông qua Dịch vụ. Công ty không tuyên bố hoặc bảo đảm về các đề xuất hoặc khuyến nghị về dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp hoặc mua thông qua Dịch vụ.

CÁC DỊCH VỤ, NỘI DUNG, TRANG WEB, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB VÀ BẤT KỲ PHẦN MỀM NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP VÌ MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG VI PHẠM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.

 • CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Để biết thông tin liên quan đến việc Công ty xử lý thông tin nhận dạng cá nhân, vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư hiện tại của Công ty, được đưa vào đây để tham khảo; việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 • BỒI THƯỜNG

Bạn sẽ bồi thường và giữ cho Công ty, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, cán bộ, nhà cung cấp, người cấp phép và nhân viên của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, dàn xếp, chi phí và phí luật sư) từ bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào do bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ, việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc hành vi xâm phạm của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng tài khoản của bạn đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào .

 • TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÔNG TY HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP CỦA CÔNG TY HOẶC CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CÔNG TY NÀO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ HOẶC VẤN ĐỀ CỦA THỎA THUẬN NÀY DƯỚI BẤT KỲ HỢP ĐỒNG, SỰ SƠ CẨN, BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO HOẶC PHÁP LÝ KHÁC HOẶC LÝ THUYẾT CÔNG BẰNG (I) ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỐ TIỀN NÀO TRONG TỔNG HỢP VƯỢT QUÁ LỚN HƠN $100 HOẶC CÁC KHOẢN PHÍ DO BẠN ĐÃ TRẢ TRONG THỜI KỲ 12 THÁNG TRƯỚC KHI KHIẾU NẠI ÁP DỤNG; (II) ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TRÁCH NHIỆM HOẶC HẬU QUẢ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO; (III) ĐỐI VỚI MẤT DỮ LIỆU HOẶC CHI PHÍ MUA HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ; HOẶC (IV) VÌ BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CÔNG TY.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ bên thứ ba, trang web được liên kết hoặc đối tác nào khác.

 • TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI DÙNG

Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều Người dùng Dịch vụ hoặc bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào, bạn đồng ý rằng Công ty không có nghĩa vụ phải tham gia và bạn từ bỏ Công ty, cán bộ, nhân viên, đại lý, chi nhánh, đại diện và người thừa kế của Công ty. từ các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế, trực tiếp và do hậu quả) thuộc mọi loại hoặc bản chất, đã biết hoặc chưa biết, nghi ngờ hoặc không nghi ngờ, tiết lộ hoặc không tiết lộ, có thể thấy trước hoặc không thể đoán trước, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó. Nếu bạn là cư dân California, bạn từ bỏ Mục 1542 của Bộ luật Dân sự California, trong đó nói: “Việc giải trừ chung không áp dụng cho các yêu cầu mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ là có lợi cho mình vào thời điểm thực hiện việc giải trừ, mà, nếu anh ta biết chắc hẳn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc dàn xếp của anh ta với con nợ.”

 • CHẤM DỨT

Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ trong khi bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào. Công ty có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì và không cần cảnh báo, điều này có thể dẫn đến việc tịch thu và phá hủy tất cả thông tin liên quan đến tư cách thành viên của bạn. Công ty cũng có thể chấm dứt hoặc đình chỉ bất kỳ và tất cả Dịch vụ và quyền truy cập vào Trang web ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này. Sau khi chấm dứt tài khoản của bạn, quyền sử dụng Dịch vụ, truy cập Trang web và mọi Nội dung của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, theo bản chất của chúng, sẽ tồn tại sau khi chấm dứt, sẽ vẫn tiếp tục khi chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều khoản liên quan đến nghĩa vụ thanh toán, điều khoản sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

 • ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Việc một trong hai bên không thực hiện, ở bất kỳ khía cạnh nào, bất kỳ quyền nào được quy định trong tài liệu này sẽ không được coi là từ bỏ bất kỳ quyền nào khác dưới đây. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ việc không thực hiện nghĩa vụ của mình dưới đây khi lỗi đó xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi hoặc xuống cấp cơ học, điện tử hoặc thông tin liên lạc (bao gồm cả nhiễu “đường truyền”). Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được phát hiện là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ bị hạn chế hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để Thỏa thuận này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và hiệu lực và có thể thi hành. Bạn không thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại Thỏa thuận này trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty. Công ty có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ủy quyền Thỏa thuận này cũng như các quyền và nghĩa vụ của mình mà không cần sự đồng ý. Cả hai bên đồng ý rằng Thỏa thuận này là tuyên bố đầy đủ và duy nhất về sự hiểu biết lẫn nhau của các bên và thay thế cũng như hủy bỏ tất cả các thỏa thuận bằng văn bản và bằng miệng, thông tin liên lạc và các hiểu biết khác liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này (với điều kiện là nếu có một thỏa thuận bằng văn bản riêng đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty tồn tại giữa bạn và Công ty, các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận bằng văn bản đó sẽ được ưu tiên hơn Thỏa thuận này trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào) và tất cả các sửa đổi phải bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên, ngoại trừ như được cung cấp ở đây. Không có đại lý, quan hệ đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra do Thỏa thuận này và bạn không có bất kỳ quyền hạn nào dưới bất kỳ hình thức nào để ràng buộc Công ty về bất kỳ khía cạnh nào. Các tiêu đề cho mỗi phần đã được đưa vào ở trên để thuận tiện cho bạn, nhưng các tiêu đề đó không có bất kỳ ý nghĩa pháp lý nào và có thể không phản ánh chính xác nội dung của các điều khoản mà chúng đặt trước.

 • TRỌNG TÀI; LUẬT CHI PHỐI

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Bang Michigan mà không tính đến xung đột của các quy định pháp luật trong đó. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận này sẽ được giải quyết cuối cùng bằng trọng tài tại Hạt Kent, Michigan, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh theo Quy tắc và Thủ tục Trọng tài Tinh gọn của Dịch vụ Hòa giải và Trọng tài Tư pháp, Inc. (“JAMS ”) sau đó có hiệu lực, bởi một trọng tài viên thương mại có kinh nghiệm đáng kể trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại và sở hữu trí tuệ, người sẽ được chọn từ danh sách trọng tài viên JAMS thích hợp theo Quy tắc và thủ tục trọng tài tinh gọn của JAMS. Phán quyết đối với phán quyết được đưa ra như vậy có thể được đưa ra tại một tòa án có thẩm quyền, hoặc có thể nộp đơn lên tòa án đó để được tòa án chấp nhận bất kỳ phán quyết nào và lệnh thi hành, tùy từng trường hợp. Bất kể những điều đã nói ở trên, mỗi bên sẽ có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền thích hợp để có lệnh bắt buộc hoặc biện pháp cứu trợ công bằng khác trong khi chờ quyết định cuối cùng của trọng tài. Đối với tất cả các mục đích của Thỏa thuận này, các bên đồng ý với quyền tài phán và địa điểm duy nhất tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ đặt tại Hạt Alameda, California.

 • SỰ KIỆN BẤT KHẢ THI

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện được bất kỳ phần nào của Dịch vụ, do bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, thay đổi luật pháp hoặc quy định, cấm vận, chiến tranh, hành động khủng bố, bạo loạn, hỏa hoạn, động đất, tai nạn hạt nhân, tận thế thây ma, lũ lụt, đình công, mất điện, hoạt động núi lửa, nghiêm trọng bất thường điều kiện thời tiết và hành vi của tin tặc hoặc nhà cung cấp dịch vụ internet bên thứ ba.

 • Nên và không nên

Danh sách “Những điều Nên và Không nên” sau đây nhằm cung cấp một bộ quy tắc chi phối việc bạn sử dụng và tham gia Dịch vụ. Tất cả Người dùng phải tuân thủ những Điều Nên và Không nên làm này và việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị đình chỉ hoặc chấm dứt.

DO

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ:

 • Tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, luật về quyền riêng tư, luật sở hữu trí tuệ, luật chống thư rác, luật kiểm soát xuất khẩu, luật thuế và các yêu cầu quy định;
 • Cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi và cập nhật thông tin đó;
 • Sử dụng tên thật của bạn trên hồ sơ của bạn; 
 • Sử dụng Dịch vụ một cách chuyên nghiệp.

Không

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 • Tạo danh tính giả, xuyên tạc danh tính của bạn, tạo tài khoản Thành viên cho bất kỳ ai khác ngoài chính bạn (người thật), hoặc sử dụng hoặc cố gắng sử dụng tài khoản của người khác;
 • Đăng hoặc phát tán nội dung cố ý sai hoặc nhằm đánh lừa hoặc lừa dối người khác về nguồn gốc của nội dung;
 • Sử dụng Dịch vụ để quảng bá, xúi giục hoặc tham gia vào hành vi quấy rối hoặc bắt nạt người khác, tự làm hại bản thân hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Thực hiện các mối đe dọa (trực tiếp hoặc gián tiếp) bạo lực, bao gồm đe dọa hoặc thúc đẩy khủng bố, cũng bị cấm. Người dùng quấy rối, bắt nạt hoặc đe dọa người dùng khác sẽ bị xóa nội dung và chấm dứt tài khoản, đồng thời có thể phải chịu hậu quả pháp lý hình sự nghiêm trọng ở một số khu vực tài phán nhất định;
 • Đăng nội dung hoặc sử dụng Dịch vụ để kích động hận thù hoặc bạo lực, hoặc trực tiếp tấn công hoặc đe dọa bất kỳ người nào khác, dựa trên chủng tộc, dân tộc, quốc tịch, tôn giáo, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng cựu chiến binh;
 • Đăng hoặc phát tán nội dung chứa ảnh khỏa thân, hoạt động tình dục hoặc tài liệu khiêu dâm. Không đăng liên kết đến các trang khiêu dâm hoặc các trang chứa nội dung khiêu dâm;
 • Quảng cáo hoặc xác nhận các hàng hóa và dịch vụ được quản lý như rượu, cờ bạc, thuốc lá, súng/vũ khí, dược phẩm hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác được quản lý tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác nơi Dịch vụ khả dụng;
 • Sử dụng Dịch vụ để phân phối hoặc quảng bá bất kỳ quảng cáo, chào mời hoặc nội dung thương mại nào khác, bao gồm các sản phẩm, dịch vụ không phải của Công ty hoặc bất kỳ rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi nào;
 • Đăng, liên kết đến hoặc phân phối nội dung trên hoặc thông qua Dịch vụ nhằm mục đích làm hỏng hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc thiết bị hoặc máy tính của người dùng khác hoặc nhằm mục đích xâm phạm quyền riêng tư hoặc bảo mật tài khoản của người dùng khác;
 • Phát triển, hỗ trợ hoặc sử dụng phần mềm, thiết bị, tập lệnh, rô-bốt hoặc bất kỳ phương tiện hoặc quy trình nào khác (bao gồm trình thu thập thông tin, plugin và tiện ích bổ sung của trình duyệt hoặc bất kỳ công nghệ nào khác) để thu thập Dịch vụ hoặc sao chép hồ sơ và dữ liệu khác từ Dịch vụ;
 • Ghi đè bất kỳ tính năng bảo mật nào hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ mọi kiểm soát truy cập hoặc giới hạn sử dụng của Dịch vụ (chẳng hạn như giới hạn tìm kiếm từ khóa hoặc lượt xem hồ sơ);
 • Sao chép, sử dụng, tiết lộ hoặc phân phối bất kỳ thông tin nào thu được từ Dịch vụ, dù trực tiếp hay thông qua bên thứ ba (chẳng hạn như công cụ tìm kiếm) mà không có sự đồng ý của Công ty;
 • Tiết lộ thông tin mà bạn không có sự đồng ý tiết lộ (chẳng hạn như thông tin bí mật của người khác);
 • Vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu, công khai hoặc quyền riêng tư khác;
 • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) sao chép hoặc phân phối nội dung của chúng tôi hoặc các tài liệu khác hoặc (ii) sao chép hoặc phân phối công nghệ của chúng tôi, trừ khi nó được phát hành theo giấy phép nguồn mở; (iii) sử dụng tên doanh nghiệp hoặc biểu trưng của chúng tôi trừ khi được cung cấp trong Chính sách hiển thị và nội dung nhãn hiệu;
 • Đăng bất kỳ thứ gì có chứa vi-rút phần mềm, sâu máy tính hoặc bất kỳ mã có hại nào khác;
 • Kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược, phân tách, giải mã hoặc cố gắng lấy mã nguồn cho Dịch vụ hoặc bất kỳ công nghệ liên quan nào không phải là mã nguồn mở;
 • Ngụ ý hoặc tuyên bố rằng bạn được liên kết với hoặc xác nhận bởi Công ty mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi;
 • Thuê, cho thuê, cho mượn, trao đổi, bán/bán lại hoặc kiếm tiền từ Dịch vụ hoặc dữ liệu liên quan hoặc quyền truy cập tương tự mà không có sự đồng ý của Công ty;
 • Sử dụng bot hoặc các phương pháp tự động khác để truy cập Dịch vụ, thêm hoặc tải xuống thông tin, gửi hoặc chuyển hướng tin nhắn;
 • Giám sát tính khả dụng, hiệu suất hoặc chức năng của Dịch vụ cho bất kỳ mục đích cạnh tranh nào;
 • Tham gia vào việc “đóng khung”, “bắt chước” hoặc mô phỏng hình thức hoặc chức năng của Dịch vụ;
 • Lớp phủ hoặc sửa đổi Dịch vụ hoặc hình thức của chúng (chẳng hạn như bằng cách chèn các yếu tố vào Dịch vụ hoặc xóa, che hoặc che khuất quảng cáo có trong Dịch vụ);
 • Can thiệp vào hoạt động của hoặc đặt tải không hợp lý lên Dịch vụ (ví dụ: thư rác, tấn công từ chối dịch vụ, vi rút, thuật toán trò chơi);
 • Sử dụng Dịch vụ để spam người khác. Các hoạt động gửi thư rác có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi hoặc đăng nội dung hoặc tin nhắn hàng loạt, đăng nội dung trùng lặp, vận động chính trị, thư dây chuyền, đăng nội dung quảng cáo hoặc thương mại và đăng nội dung sai lệch hoặc gây hiểu lầm. Bạn cũng không được tham gia chiếm đoạt tên người dùng; các tài khoản không hoạt động trong hơn sáu tháng có thể bị xóa mà không cần thông báo thêm; và/hoặc
 • Vi phạm những Điều nên và Không nên này hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào liên quan đến một Dịch vụ cụ thể được cung cấp khi bạn đăng ký hoặc bắt đầu sử dụng Dịch vụ đó.

Nếu bạn thấy điều gì đó trên Dịch vụ mà bạn cho rằng vi phạm những Điều nên và không nên làm này, vui lòng báo cáo điều đó với chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong Phần 17. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, xóa nội dung mà chúng tôi tin là vi phạm những Điều nên làm và Không nên làm này 'ts hoặc có thể bị phản đối ngay cả khi không nhận được khiếu nại về hành vi vi phạm tiềm ẩn.

Cộng đồng của chúng tôi rất đa dạng và vượt ra ngoài biên giới địa lý, vì vậy xin lưu ý rằng điều gì đó mà bạn có thể thấy phản cảm có thể không vi phạm Những điều Nên và Không nên làm của chúng tôi.

 • CHÍNH SÁCH TRANH CHẤP BẢN QUYỀN

Công ty đã áp dụng chính sách chung sau đối với vi phạm bản quyền theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ hoặc DMCA (được đăng tại https://www.copyright.gov/legislation/pl105-304.pdf).

Địa chỉ của Đại lý được chỉ định của Công ty để nhận Thông báo về Vi phạm được khiếu nại (“Đại lý được chỉ định”) được liệt kê ở cuối Phần này. Chính sách của Công ty là (1) chặn quyền truy cập hoặc xóa tài liệu mà Công ty tin tưởng một cách thiện chí là tài liệu có bản quyền đã được sao chép và phân phối bất hợp pháp bởi bất kỳ nhà quảng cáo, chi nhánh, nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng nào của chúng tôi; và (2) loại bỏ và ngừng dịch vụ đối với những người vi phạm nhiều lần.

Thủ tục báo cáo vi phạm bản quyền:

Nếu bạn tin rằng tài liệu hoặc nội dung nằm trên hoặc có thể truy cập thông qua Dịch vụ vi phạm bản quyền, vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền có chứa thông tin sau tới Đại lý được chỉ định được liệt kê bên dưới: 1. Chữ ký thực hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động trên thay mặt chủ sở hữu bản quyền bị cáo buộc vi phạm; 2. Xác định công trình, tài liệu bị xâm phạm; 3. Nhận dạng tài liệu được cho là vi phạm bao gồm thông tin liên quan đến vị trí của tài liệu vi phạm mà chủ sở hữu bản quyền tìm cách xóa, với đầy đủ chi tiết để Công ty có thể tìm và xác minh sự tồn tại của tài liệu đó; 4. Thông tin liên lạc về người thông báo bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử nếu có; 5. Tuyên bố rằng người thông báo thực sự tin rằng tài liệu được xác định trong (3) không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và 6. Một tuyên bố được đưa ra theo hình phạt nếu khai man rằng thông tin được cung cấp là chính xác và bên thông báo được ủy quyền để khiếu nại thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Sau khi Đại lý được chỉ định nhận được Thông báo vi phạm có thiện ý phù hợp:

Đó là chính sách của Công ty:

 • Để xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu vi phạm; 2. Để thông báo cho nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng rằng họ đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu; và 3. Những người tái phạm sẽ xóa tài liệu vi phạm khỏi hệ thống và Công ty đó sẽ chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng đó.

Thủ tục Cung cấp Thông báo Phản đối cho Đại lý được Chỉ định:

Nếu nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng tin rằng tài liệu đã bị xóa (hoặc quyền truy cập bị vô hiệu hóa) không vi phạm hoặc nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng tin rằng họ có quyền đăng và sử dụng tài liệu đó từ bản quyền chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc theo luật, nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng phải gửi thông báo phản đối chứa thông tin sau tới Đại lý được chỉ định được liệt kê bên dưới: 1. Chữ ký thực hoặc điện tử của nội dung nhà cung cấp, thành viên hoặc người dùng; 2. Nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc vô hiệu hóa; 3. Tuyên bố rằng nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai tài liệu; và 4. Tên, địa chỉ, số điện thoại của nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng và, nếu có, địa chỉ email và tuyên bố rằng người hoặc tổ chức đó đồng ý với thẩm quyền của Tòa án Liên bang cho khu vực tư pháp nơi nhà cung cấp nội dung, địa chỉ của thành viên hoặc người dùng được đặt, hoặc, nếu địa chỉ của nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng nằm bên ngoài Hoa Kỳ, đối với bất kỳ khu vực tư pháp nào mà Công ty đặt trụ sở và người hoặc tổ chức đó sẽ chấp nhận tống đạt quy trình từ người cung cấp thông báo về hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Nếu Đại lý được chỉ định nhận được thông báo phản đối, Công ty có thể gửi một bản sao của thông báo phản đối cho bên khiếu nại ban đầu để thông báo cho người đó rằng Công ty có thể thay thế tài liệu đã bị xóa hoặc ngừng vô hiệu hóa tài liệu đó sau 10 ngày làm việc. Trừ khi chủ sở hữu bản quyền gửi đơn kiện yêu cầu tòa án chống lại nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng, tài liệu bị xóa có thể được thay thế hoặc khôi phục quyền truy cập vào tài liệu đó trong vòng 10 đến 14 ngày làm việc trở lên sau khi nhận được thông báo phản đối, theo quyết định của Công ty .

Vui lòng liên hệ với Đại lý được chỉ định của Công ty để nhận Thông báo về khiếu nại vi phạm theo địa chỉ sau: xuchangjiachuang@foxmail.com.

 • TIẾP XÚC

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

E-mail: mark@jiachuang-ne.com.

Có hiệu lực: ngày 28 tháng 8 năm 2022