เครื่องชาร์จ EV มือถือ, เครื่องชาร์จ EV กู้ภัยมือถือ, เครื่องชาร์จ EV ฉุกเฉินมือถือ